Voor leerlingen in het SBO, PrO en VSO is geen bruikbaar theoretisch en praktisch lesmateriaal beschikbaar.
Een groot deel van deze doelgroepen gaat later zelfstandig aan de maatschappij deelnemen.
Iedere dag nemen zij deel aan het verkeer en wordt er verwacht dat ze zichzelf kunnen redden.
Zich kunnen verplaatsen tussen wonen, werken en vrijetijd geeft een leerling toekomstperspectief.
Daarom wilden wij materiaal ontwikkelen om de leerlingen op het gebied van verkeerseducatie extra te kunnen ondersteunen.